PL EN DE

Gwarancja bezpieczeństwa

Nadzór budowlany i inwestorski: etap piąty obejmuje wszystkie czynności związane z kompleksowym nadzorem budowlanym i inwestorskim: optymalnie zabezpieczamy obiekt ochroną fizyczną, jak również ścisłą kontrolą wykonawców robót pod katem przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa pracy. KSP Consulting posiada solidną polisę ubezpieczeniową, będącą gwarantą pełnego bezpieczeństwa Państwa inwestycji. Jeśli istnieje taka potrzeba lub klient tego sobie życzy, dodatkowo ubezpieczamy wykonywane zlecenia. Na zlecenia naszych klientów, remontujemy i  dostosowujemy zakupione nieruchomości pod kątem obowiązujących w danej branży standardów