PL EN DE

Nadzór inwestorski

Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub zagospodarowania istniejącej nieruchomości zajmujemy się nadzorem inwestorskim. Faza ta  obejmuje szereg bardzo istotnych zabiegów formalnych. W tym stadium pierwszą czynnością- poparta badaniami- weryfikacja możliwości uzyskania pozwoleń. Szanując czas i, co za tym idzie- również kapitał naszych klientów, firma KSP Consulting podejmuje kroki związane z uzyskaniem wszystkich, niezbędnych pozwoleń równolegle, by zminimalizować czas przeznaczony na  ich uzyskanie i niezwłocznie rozpocząć budowę.