PL EN DE

Wsparcie logistyczne

KSP Consulting zapewnia kompleksowe wsparcie logistyczne:  znajdujemy obiekty hotelowo – mieszkalne i gastronomiczne dla naszych inwestorów, aby docelowo maksymalnie ułatwić aklimatyzację, poznanie miejsca inwestycji i ewentualny, czasowy (jak i stały) pobyt inwestorów przy wykonywanych pracach; w ramach wsparcia logistycznego zapewniamy transport pracowników i transfery z lotnisk.